Рекламации

В случай на повреда на продукта, закупен в нашия онлайн магазин, нашият отдел за рекламации е тук за вас.

Гаранционният срок е 24 месеца от датата на получаване на стоката от потребителя. В случай на използвани телефони или таблети, това е 12 месеца по закон или по друг начин - ако телефонният пакет включва различни от нашата гаранционна карта, но няма да бъде по-кратък от законоустановената гаранция за употребявани телефони.

При заявяване на гаранцията купувачът е длъжен да представи валидна гаранционна карта или доказателство за покупка. Купувачът претендира за гаранция в сервизния център или при продавача. В случай на дефект, който се появява преди продажба (по време на демонстрация, тестване) или в случай на 3 идентични повтарящи се дефекта или 4 различни дефекта, разпознати от услугата, клиентът има право да замени, ако са изпълнени горните гаранционни условия.

Гаранционната карта трябва да съдържа:

 • тип продукт + сериен номер (IMEI)
 • потвърждение за продажба (дата на продажба, печат, подпис и адрес на продавача)

Гаранцията не важи:

 • ако гаранционната карта е непълна или е била поправена
 • ако видът на продукта или серийният номер са променени или информацията за серийния номер на устройството не е четлива
 • ако неупълномощено лице е променило информацията в гаранционната карта
 • ако не се спазва правилната употреба и поддръжка на продукта, посочен в ръководството за потребителя
 • ако на устройството е извършена непрофесионална или неоторизирана намеса
 • ако това са механични повреди, причинени от потребителя
 • ако неизправността е причинена от попадане на чужди вещества в устройството
 • ако неизправността е причинена от потребителя чрез съхранение или експлоатация на устройството в неподходяща среда (влажна, прашна, химически агресивна среда)
 • ако устройството е свързано с различни от предписаните мрежови устройства

Гаранция за фирми и предприемачи:

валидна съгласно Търговския закон, 12 месеца.

Как да продължите с рекламацията:

Ако вашите стоки показват наличие на повреда, причинена без ваша вина или някое от горепосочените влияния, попълнете следния формуляр за рекламация или се свържете с нас на телефонния номер +420 277 278 608 или на имейл адреса info@top4mobile.bg.

Според закона жалбата трябва да бъде уредена в рамките на 30 календарни дни от нейното прилагане. В случай, че дефектът не бъде признат като гаранция, ние ще Ви информираме за възможността за платен ремонт. Ако сте наясно, че неизправността на вашия телефон не е покрита от гаранцията, не се колебайте да се свържете с нас така или иначе, ние ви предлагаме възможност за ремонт на ненадминати цени.

Продавачът ще потвърди получаването на жалбата и ще издаде на купувача потвърждение на рекламацията в подходящата форма. Денят на подаване на рекламацията се счита за деня на нейното предаване на продавача. Ако не е възможно потвърждението да бъде доставено незабавно, то трябва да бъде доставено без ненужно забавяне, но не по-късно от заедно с доказателството за рекламацията

Потвърждението за разглеждането на рекламацията ще бъде изпратено в писмена форма. Продавачът е длъжен да определи метода за разглеждане на рекламацията незабавно, в сложни случаи в рамките на 3 дни от датата на жалбата. В оправдани случаи, особено ако се изисква сложна техническа оценка на стоките не по-късно от 30 дни от датата на заявката за рекламация. След определяне на метода за разглеждане на рекламацията, продавачът ще разгледа рекламацията незабавно; в оправдани случаи тя може да бъде разрешена по-късно. Обработването на жалбата обаче не може да бъде по-дълго от 30 дни от датата на заявката за рекламация. След изтичане на 30-дневния срок за разглеждане на рекламацията, купувачът има право да се откаже от договора за покупка и ще му бъде възстановена пълната сума за стоката или има право да замени стоката за нова

Права на купувача при рекламация:

a. в случай на отстранима повреда, купувачът има право да я премахне безплатно, правилно и своевременно. Продавачът взема решение за метода за отстраняване на дефекта. Вместо да поправи дефекта (ремонта), купувачът може да поиска замяната на дефектния артикул за работещ такъв, ако това не създава по високи разходи за продавачът с цената на стоката или сложността на дефекта
b. б. в случай на непоправим дефект, който възпрепятства правилното използване на артикула за дадената цел, купувачът има право или да замени артикула, или да се оттегли от договора за покупка (възстановяване).
c. Рекламацията се счита за уредена, ако процедурата по рекламация приключи с доставката на заявените стоки, тяхната замяна или връщане на покупната цена на стоките, писмена покана за поемане на изпълнението или неговото основателно отхвърляне.

Алтернативно разрешаване на спорове АРС:

Ако Купувачът - потребител не е доволен от разглеждането на рекламацията от Продавача или ако Купувачът - потребител се обърне към Продавача с искане за обезщетение и не е доволен от начина, по който Продавачът е разгледал рекламацията му или ако смята, че Продавачът е нарушил правата му, Купувачът - потребителят има право да се свърже с Продавача с искане за обезщетение. Ако Продавачът отговори отрицателно на такова искане или не отговори на него в рамките на 30 дни от датата на изпращането му, Купувачът - Потребителят има право да подаде искане за иницииране на алтернативно разрешаване на спорове. Предмет на алтернативно разрешаване на спорове е Словашката търговска инспекция, ул. Приежозска №32, P.К. 5, 820 07 Братислава 27, респ. друго съответно упълномощено юридическо лице, вписано в списъка на образуванията за АРС, поддържан от Министерството на икономиката на Словашката република (списъкът е достъпен на www.mhsr.sk). Купувачът - потребителят има право да избере предмета на алтернативно разрешаване на потребителски спорове, към който ще се обърне. Потребителят може да използва онлайн платформата за разрешаване на спорове, достъпна на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/, за да представи предложение за алтернативно разрешаване на спорове

Алтернативното разрешаване на спорове не се прилага за спорове, когато стойността на спора не надвишава 20 EUR. Субектът за АРС може да изиска от потребителя да плати такса за започване на АРС до максимум 5 EUR с включен ДДС.