Купувачът декларира, че се съгласява в съответствие с Закон №. 122/2013 д.в. относно защитата на личните данни, както е изменена, че продавачът (Shield-Sk sro) обработва и съхранява неговите лични данни, по-специално изброените по-долу и / или които са необходими за дейностите на продавача, и ги обработва във цялата му информация системи. Купувачът дава на продавача това съгласие за неопределен период.

1. Подхождаме към вашите лични данни професионално и внимателно.

 • В никакъв случай не ги предоставяме на трети страни (освен във фазата, необходима за доставката на стоки).
 • Те се съхраняват в защитена база данни с необходимостта от оторизиран достъп.
 • Всички служители на Shield-Sk s.r.o., които влизат в контакт с вашите лични данни, са били инструктирани за правилното и внимателно боравене с тях.

2. За да можем да предоставяме качествени услуги, ще ни е необходима малко информация.

 • Подробен списък на необходимите данни можете да намерите по-долу.
 • Ние получаваме от вас само данните, които наистина са ни необходими, за да обработим вашата поръчка - ние зачитаме поверителността ви.
 • За да гарантираме, че вашите платени стоки не са поети от неоторизирано лице, ние изискваме всеки клиент да докаже своята самоличност и да въведе номера на личната карта в бележката за доставка при доставката - при условие че тази информация е полезна за вас. Ние не изискваме тази информация за наложен платеж.

3. Без досадни телефонни обаждания и имейли!

Ако не желаете да получавате имейли с нашите промоции, просто не кликвайте върху тяхното съгласие да ги получавате, ако сте го направили и след време решите друго, просто ги анулирайте, като кликнете върху връзката в края на нашия бюлетин.

4. Подробна информация за обработката и защитата на личните данни

Съгласно Закон 122/2013 д.в. относно защитата на личните данни

 • Операторът на интернет системата www.top4mobile.bg е Shield-Sk s.r.o., H. ул. Меличковей 2988/12, 841 05 Братислава, ИД № на фирмата: 467014944
 • Операторът получава лични данни с помощта на формуляра за поръчка или регистрация, намиращ се на www.top4mobile.bg

5. Цел на обработването на лични данни

 • Издаване на данъчен документ - фактура, съгласно Закон 222/2004 д.в. върху данъка върху добавената стойност, § 71 ал. 2 буква б).
 • Доставка на стоки и идентификация на клиента преди предаване на предплатени стоки.
 • Потвърждение на поръчката, плащане на стоки, доставка на поръчани стоки - по телефон и имейл.
 • Доказателства за клиенти с цел поддържане на техните потребителски акаунти на уебсайта www.top4mobile.bg
 • Записи на поръчки на клиенти за разрешаване на всякакви оплаквания.
 • Изпращане на информационни електронни съобщения, ако клиентът се интересува от тази услуга.

6. Списък на обработваните лични данни

 • Данни за фактуриране
  • Име и фамилия / търговско име *
  • Адрес на постоянно местожителство / седалище *
  • ИД номер на фирмата, БУЛСТАТ *
 • Детайли за доставка
  • Име и фамилия на получателя
  • Адрес за доставка
  • Телефонен номер на получателя - изисква се от куриерските фирми
 • Информация за връзка
  • Име на лицето за контакт *
  • Телефонен номер - за нуждите на потвърждаване на поръчка, приемане на плащане, комуникация с клиента
  • Имейл адрес - с цел изпращане на потвърждение на поръчка, спешни средства за комуникация, ако клиентът не е на разположение на телефонния номер
 • Данни, получени по време на доставката на платени стоки
  • Номер на лична карта - защита на вас и нас - така че платените ви стоки да не бъдат поети от неупълномощено лице, номерът на лична карта се записва в бележката за доставка (това не се отнася за наложен платеж).
 • Подробности за вашите поръчки
  • за нуждите на тяхното оборудване и разрешаване на евентуални оплаквания

*) Само за регистрирани фирми

7. Необходимост от предоставяне на лични данни

 • Операторът получава само личните данни, необходими за изпълнение на задълженията, които клиентът очаква от него, като поръча стоките. Без тази информация няма да е възможно да се обработи получената поръчка. Поради тази причина клиентът е длъжен да попълни всички необходими данни при изпълнение на поръчката.
 • За да се защити клиентът, е необходимо операторът или посредникът да провери самоличността му и да въведе номера на личната карта в известието за доставка при предаване на вече платените стоки. Тази мярка има за цел да предотврати неразрешено приемане на стоките от трета страна, ако клиентът вече е платил за стоките. При плащане с наложен платеж не се изисква проверка на самоличността и регистрация на OP номера.

8. Посредници, на които се предоставят данните

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
  Technická 7 
  821 04 Bratislava
  CRN: 35834498

 • Slovenská pošta, a. s.
  Partizánska cesta 9
  975 99 Banská Bystrica 1

 • Post office without borders (www.postabezhranic.sk) (FROGMAN s.r.o.)
  Rybníky IV 738
  760 01 Zlín

Операторът предоставя на посредника лични данни на клиента в диапазона: име, фамилия, адрес, телефонен номер, имейл адрес, съдържание на поръчката. Посредникът получава за оператора личните данни „Номер на лична карта“ при доставка на стоките.

9. Трети страни, на които ще бъдат предоставени данните

Ние не предоставяме лични данни на никакви компании, управляващи бази данни с лични данни, или на други трети страни, освен в степента, необходима за доставката на стоки:

 • Партньорска куриерска фирма: Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
 • Партньорска куриерска фирма: Slovenská pošta, a. s.
 • Post office without borders (www.postabezhranic.sk) (FROGMAN s.r.o.)

Обхват на предоставените данни: Име и адрес на получателя, адрес за доставка, телефонен номер на получателя, обща цена на поръчката при наложен платеж. В изключителни ситуации с оперативно решение може да бъде избрана друга куриерска компания за доставка на стоките. Поради оперативния характер на решението не е възможно предварително да се определи името и седалището на въпросната компания.

10. Разкриване на данни

Нашата фирма не публикува получените данни при никакъв случай.

11. Права и задължения на заинтересованото лице

 • Клиентът е длъжен да предоставя само пълни и верни данни.
 • Клиентът се задължава да докаже самоличността си при предаване на платените стоки и да въведе личната карта в бележката за доставка (това не се отнася за наложен платеж).
 • Клиентът се задължава да актуализира данните си в случай на промяна, най-късно преди изпълнението на първата поръчка след промяната.
 • Клиентът се задължава, че ако предостави лични данни на трето лице като данни за доставка (име, фамилия, телефонен номер), той го прави само с негово съгласие и заинтересованото лице е запознато с процедурите, правата и задълженията, посочени на този сайт.
 • Засегнатото лице има право въз основа на писмено искане (писмо, имейл) да поиска от оператора:
  • Информация за състоянието на обработката на вашите лични данни.
  • Отписване на личните й данни, които са обект на обработка.
  • Коригиране на неверни, непълни или остарели лични данни, които са обект на обработка.
  • Съгласието за обработка на лични данни може да бъде оттеглено от купувача по всяко време в писмена форма. Съгласието изтича в рамките на 1 месец от доставянето на оттеглянето на съгласието от купувача на продавача и впоследствие данните ще бъдат изтрити.
  • Модификацията на лични данни може да бъде извършена от заинтересованото лице ръчно в раздела „промяна на лични данни“, който се намира в дясното меню, след като клиентът влезе.
  • Всички законни искания на собственика на данните ще бъдат изпълнени и той ще бъде информиран в рамките на 30 дни от получаването им.

Клиентът може да упражни правата си, произтичащи от Закон №. 122/2013 д.в. по имейл на info@top4mobile.bg, писмено или лично в седалището на компанията.